Domineesberaad in Arminius

20-6-2012 21:56

Door Hans van Willigenburg

Korte interpretatie van het debat 'Het einde van de allochtoon?'

 

Onlangs vond in het Rotterdamse debatcentrum Arminius het debat 'Het einde van de allochtoon?' plaats. Eén van der kernkwesties die ter sprake kwamen was de vraag of het nut heeft specifieke problemen als obesitas, gebroken gezinnen en werkloosheid door nauwkeurige registratie aan bepaalde etniciteiten te kunnen koppelen. En zodoende effectiever beleid te voeren. De ene groep - zeg maar de 'zakelijken' - vond dat geen probleem, de andere groep - zeg maar de 'emotionelen' - meende dat kleur en afkomst geen enkele rol mag spelen bij de benaderingswijze door de overheid. De laatste groep vindt dat we hoe dan ook afstevenen op een 'multiculturele samenleving' waarin een dergelijk onderscheid ongepast is; de eerste groep wijst op de geringe interactie tussen de verschillende etniciteiten (segregatie) en de derhalve contraproductieve watervrees om mensen te bevragen naar, bijvoorbeeld, hun leefstijl en herkomst.

 

Simplificaties en stemmingmakerij

 

Opvallender dan het meningsverschil tussen de 'zakelijken' en 'emotionelen' zijn hun overeenkomsten. Hoe langer je dit debat volgt, hoe meer je het gevoel bekruipt dat je naar een verzameling schoolhoofden of dominees zit te kijken die hun eigen ideeën en ideologieën projecteren op de Rotterdamse bevolking, autochtoon of allochtoon. De ene schijnt nóg beter te weten wat goed is voor Rotterdam en de Rotterdammers dan de ander. De één 'doet onderzoek', de ander 'maakt beleid' en een derde 'publiceert' over het multiculturele drama dat bij nader inzien het multiculturele succes blijkt te zijn. Helemaal grappig is het als de zaal zich begint te scharen achter het beeld dat 'de landelijke politiek' (Wilders?) bezig is met simplificaties en stemmingmakerij, terwijl de zaal zèlf net zo hard in dezelfde, grove categorieën over 'allochtonen' en 'autochtonen' blijft praten.

 

Versterking 'civil society'

 

Zou het zo zijn dat als scholen weer echt scholen worden, buurten echte buurten, leraren echte leraren, woningbouwcorporaties echte woningbouwcorporaties, politie-agenten echte politie-agenten en ouders echte ouders, we deze leemlaag van betweters en beleidsmakers kunnen uitdunnen?

 

Een versterking van de 'civil society' maakt Arminius wellicht brodeloos, maar hélpt veelkeurig Rotterdam zeer waarschijnlijk méér vooruit dan dit domineesberaad...

 

Via onderstaande link vind je het ruim twee uur durende videoverslag van 'Het einde van de allochtoon'. Voor degene die het helemaal uitzit, maakt Stadslog een diepe buiging.

 

http://arminius.nu/entry/456/debat-het-einde-van-de-allochtoon

Rubriek Ogen/Oren

Hans van Willigenburg

Hans van Willigenburg is een veelvraat. In 1989 debuteerde hij, na een studie literatuurwetenschap, als columnist bij De Volkskrant tussen 'kanonnen' als Remco Campert en Jan Blokk...

Bekijk profiel