Dit zou elke Rotterdamse bestuurder moeten lezen...

7-7-2016 12:24

Door Stadslog Rotterdam

De bundel 'Moraliteit in actie' schetst noodzaak en kracht van niet-rationele initiatieven voor een gezonde, vitale stad in de 21-ste eeuw

Naast een platform voor persoonlijke verhalen van Rotterdamse vertellers, wil Stadslog Rotterdam graag een podium zijn voor sociale voortrekkers die misschien niet vooraan in de telefoonklappers van de bestuurselite staan vermeld, maar op aantoonbare wijze een onmisbare bijdrage leveren aan het vitaal en gezond houden van de stad, in ons geval Rotterdam.

De bundel 'Moraliteit in actie' is niet alleen een hoogst interessante analyse van de gebrekkige manier waarop de overheid, en dan met name gemeenten, de werkelijkheid benaderen. Het biedt tegelijkertijd een reeks inspirerende voorbeelden van voortrekkers die, gedreven door wat een 'sociaal hart' wordt genoemd (maar evenzeer 'een drang naar concreet resultaat' mag heten), dagelijks het verschil maken.

Ook twee Rotterdamse voortrekkers komen in deze bundel uitgebreid aan bod, te weten Barend Rombout (Bureau Frontlijn) en Henk Oosterling (Rotterdam Vakmanstad). 

De meest veelzeggende passage uit deze bundel staat wat ons betreft op pagina 129/130, en komt uit het artikel 'Lessen in realisme' van emeritus hoogleraar Gabriël van den Brink:

'Alles wat laag bij de gronds is, verenigt, zou je haast zeggen. Hoe dichter je in het lichaam bij het hoofd komt, des te meer meningsverschillen krijg je. In een kennissamenleving als Nederland wordt heel wat uitgedacht, opgeschreven, en afgepraat. Juist omdat velen hoog opgeleid zijn, zijn we vaak met het bedenken van procedures of modellen bezig. Beleidsmakers, hoogleraren, gemeenteraadsleden - ze houden er allemaal eigen ideeën op na. Iedereen weet precies hoe het moet. Maar dat behoort tot een andere orde dan wat er bij een voetbalwedstrijd gebeurt. Dan blijkt dat ook het menselijk lichaam een voertuig van waarheid kan zijn. De waarheid is niet alleen te vinden op papier of op het scherm maar ook op het sportveld, in de kantine, bij de training.' 

De hele bundel is hier als PDF te consumeren  

 

Rubriek Nieuws

Stadslog Rotterdam

Bekijk profiel