MEGALOMANIA

4-10-2012 00:14

Door Stefan van Hoek

NET EEN SONNET

 

Er is voetbal op
tv, maar
ik heb
geen tv

Dus schrijf ik
dat feit dusdanig op
 - met volstrekt onlogische
zinafbrekingen en

gedachtestreepjes - dat
ik poëzie fingeer en
door het schema 4,

4, 3, 3 laat ik het ook
nog voor sonnet
doorgaan. Niet dat er in de 2 terzinen van welke volta dan ook sprake is.

 

KRITIEKEN:

 

"BAM!!! Ako literatuurprijs!!!"

"Dichter des Vaderlands!"

"Niet slecht voor een 'manische"

"Ja, zeettie"

"Oh, Stefan..."

"'De jury stipte het briljante gebruik van het voegwoord "en" als laatste woord van het octaaf én als laatste woord van de tweede zin van het sextet nog eens aan.' "...verleende het poëem nog eens extra cachet", aldus het rapport."

"'Tot in de lengte der eeuwen zouden de exegeten het niet eens worden over het ontbreken van een punt achter het ten tweeden male gebruikte "tv" (laatste woord eerste kwatrijn, red.), aangezien de dichter het tweede kwatrijn begint met een hoofdletter', aldus een literatuurgeschiedenisboek uit het jaar 2523."

"'Dan te bedenken dat er in Zijn tijd voornamelijk thrillers werden gelezen', aldus de algeheel gedeelde opvatting onder literatuurhistorici anno 2273."

"In het jaar 2012 werd het lezen van teksten van Stefan van Hoek verplichte kost bij de studies psychologie en -iatrie", aldus het lexicon 'Psychologische studies door de eeuwen heen' uit 2476.

"De ontdekking van CERN dat er zogenoemde neutrino's, deeltjes die een grotere snelheid hadden dan die van het licht, bestonden, deed Einsteins relativiteitstheorie wankelen. Stefan van Hoeks vrije interpretatie van het sonnet was onweerlegbaar bewijs van het feit dat E net zo goed MC2 kon zijn, als dat M=CE tot de vijfde macht of C=E:M x Pi kon zijn. Men wist het nu eenmaal niet", aldus de poëtische natuurkundebloemlezing 'Aan geboren worden bleef men sterven' uit 3249.

"Tiet veur 'un pafke", citeerde God de grote denkers Henk Spaan & Harry Vermeegen, terwijl hij de bijdragen aan de geschiedenis van het enige werkelijke opperwezen, dat hij heel modieus en parallel aan het aantal letters in zijn eigen naam 'SVH' noemde, voor de 372782912 triljoenste keer in overweging nam.

"'Een God in het diepst van je gedachten zijn, dat deed je voordat je naar de middelbare school ging', zo luidde de algemeen aanvaarde teneur onder literatoren in 2347."

"Vergeleken bij jou voel ik me zo nietig", mompelde het universum.

 

Minzaam knikkend verbleef Hij.

Rubriek Hoekig

Stefan van Hoek

Hij werd geboren en groeide op in de hoofdstad van de provincie Zeeland. Na het afronden van zijn atheneum-opleiding verhuisde hij naar Rotterdam om verder te schaven aan zijn mens...

Bekijk profiel