Idee voor ons stadsbestuur

21-9-2015 16:47

Door Gastauteur

Hoe veelkleurig is Rotterdam zónder...?

 

Manuel Kneepkens' vlammende pleidooi voor een Rosa Parks-park

 

Rosa Parks (1913- 2005)  was de zwarte vrouw, die  dit jaar zestig (!) jaar geleden, op 1 december 1955,  in Montgomery, Alabama, niet wilde voldoen aan het bevel van de buschauffeur om haar zitplaats achter in de bus af te staan aan een blanke man. Door te blijven zitten stond ze op ! Haar ‘daad van ongehoorzaamheid’ vormde het begin van de Montgomery-busboycott, die een jaar lang aanhield. Onder het leiderschap van een jonge dominee, Marten Luther King jr., kreeg de beweging voor de burgerrechten (civil rights movement) in het Zuiden van de Verenigde Staten ineens vaart.  Die beweging culmineerde in de Civil Rights Act (1964) en de Voting Rights Act (1965),  waardoor de toekenning van het kiesrecht, dat tot die tijd aan de overgrote meerderheid van de Afro-Amerikaanse bevolking in het Zuiden was onthouden, een feit werd.

 

Hoewel er veel geschreven is over deze periode en Marten Luther King een van de bekendste moral hero’s van de twintigste eeuw is geworden, is het verhaal van de aanstichtster, Rosa Parks, veel minder bekend. Waarom en waardoor kwam Rosa Parks tot haar spontane “nee”? Was zij uitsluitend moe, zoals het officiële verhaal gaat, of… was  het toch een min of meer weloverwogen politieke daad?

De actie van Rosa Parks en de daaruit voortvloeiende  beweging voor burgerrechten kwam namelijk niet uit de lucht vallen. Er broeide al langer iets in Montgomery en de onvrede over de voortdurende onrechtvaardigheden op de buslijnen in aldaar  was groot. Vooral vrouwen die dagelijks met de bus naar hun werk gingen, hadden hier onder te lijden. Het waren deze vrouwen,  verenigd in de Women’s Political Council (WPC),in 1946 opgericht, die de weg baanden voor de latere acties van M.L. King. Rosa Parks was  lid van dit politiek vrouwenberaad. De leden van de WPC waren van plan in actie te komen om hun onvrede te uiten over het feit dat niets gedaan werd met hun klachten over het vernederende gedrag van de blanke buschauffeurs. Men dacht dus in die kringen al een poos aan een boycot.

 

Op die  gedenkwaardige 1 december 1955 was er voor een blanke passagier geen zitplaats. Vier zwarte passagiers werden gesommeerd op te staan. Een hele rij in de bus moest leeg, want... blank kon niet naast zwart zitten. Drie zwarten volgden dit bevel, Rosa schoof slechts een plaatsje op naar het raam. Toen de chauffeur haar vroeg of ze van plan was om op te staan, antwoordde ze met een zacht “no”.

Twee agenten werden erbij geroepen. Rosa werd beschuldigd van overtreding van de segregatie-verordening. Haar arrestatie ging als een lopend vuurtje door de zwarte gemeenschap. Hierna begint het verhaal van de toen nog onbekende dominee M.L. King en verdwijnt Rosa Parks naar de achtergrond.

                                 

                            I have a dream

                

                            Vannacht droomde ik

                            dat ik met Martin Luther King wandelde

                            in het Rosa Parks-

                            park – vol zwarte rozen

                            Hoe vreedzaam kan een droom zijn

                            Hoe wreed het wakker worden…

                            Er is geen Rosa Parks-park in Nederland!

 

Naar Marten Luther King zijn in Nederland vele straten, etc. genoemd. En terecht. Maar met Rosa Parks is het helaas heel anders gesteld.

 

Eèn, desnoods klein Rosa Parks–park…. het zou niet misstaan in ons veelkleurige Rotterdam.

 

Misschien een idee voor ons stadsbestuur?

 

Afbeelding / Wikipedia

Rubriek Gastbijdrage

Gastauteur

We vragen met enige regelmaat aan bekende of minder bekende Rotterdammers om een bijdrage te leveren aan Stadslog. Of dergelijke Rotterdammers komen zèlf met relevante stukk...

Bekijk profiel