Kriens (PvdA) steunt sterkste schouders

31-5-2012 15:56

Door Victor Reijkersz

Jantine Kriens (PvdA): we kennen haar als locoburgemeester, als wethouder Financiën en, na het vertrek van Dominic Schrijer, als de impliciete leider van de lokale PvdA. Door de noodzakelijke bezuinigingsoperaties van de laatste jaren is ze nóg meer in de schijnwerpers komen te staan. Toch gaat dit stuk niet over bezuinigen, maar over het tegenovergestelde van bezuinigen: namelijk het verhogen van de Rotterdamse ambtenarensalarissen.

 

Zoals wel vaker gebeurt bij een ervaren bestuurder als Kriens: je doet er eens wat bij en voor je het weet heb je, zoals Kriens, ineens tien verschillende nevenfuncties (overigens allen onbezoldigd). Misschien wel haar belangrijkste nevenfunctie: Kriens voert namens alle Nederlandse gemeenten (VNG) de onderhandelingen met de ambtenarenvakbonden. April jongstleden heeft ze, ook namens de gemeente Rotterdam, besloten dat alle gemeente ambtenaren er in 2012 2% op vooruit gaan. Plus dat ze in augustus een ‘winstuitkering’ krijgen van 400 euro.

 

Natuurlijk betalen alle individuele ambtenaren op hun beurt keurig belasting (geen verkeerd woord daarover), maar kijk je naar de kosten van het ambtenarenapparaat als geheel dan rest maar één simpele waarheid: de ambtenarij kan pas betaald krijgen zodra er genoeg belastingafdrachten zijn afgeroomd van de ondernemers en werknemers op de vrije markt.  Laat dus duidelijk zijn wie de loonsverhogingen van ambtenaren uiteindelijk moet ophoesten.

 

Ik probeer het nog even simpel te houden: bij een bruto economische groei van 2% zou een verhoging van 2% van de ambtenaren salarissen neerkomen op een gelijkblijvende koopkrachtontwikkeling voor ambtenaar en belastingbetaler. Immers de 2% bruto economische groei betekent 2% meer winst voor ondernemers en idealiter voor hun werknemers. En tegelijk betekent het 2% meer belastinginkomsten, waar de verhoging van de ambtenaren salarissen mee betaald kan worden. Maar wat is de werkelijkheid van 2012? De bruto economische groei is helemaal geen 2%, eerder 0%. En dit betekent weer dat met een inflatie van 2,5% de ambtenaren hun koopkracht zo goed als behouden terwijl de belastingbetalers 2,5% aan koopkracht inboeten.

 

De enige acceptabele motivatie die ik kan bedenken voor wethouder Kriens om deze verschillen in koopkrachtontwikkeling te creëren is de ouderwets-socialistische motivatie dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Om na te gaan of dit het geval is heb ik het CBS geraadpleegd en de salarissen van ambtenaren, ondernemers en werknemers opgezocht voor de jaren 2000 en 2010.

 

Wat daar uit kwam? Ambtenaren verdienden in 2000 gemiddeld 56.000 euro en zagen dit tot aan 2010 met 45% stijgen tot 81.200 euro. Ondernemers verdienden in 2000 gemiddeld 63.000 euro en zagen dit stijgen met slechts 17% tot 73.900 euro. Werknemers verdienden in 2000 gemiddeld 48.900 euro en zagen dit stijgen met 33% tot 65.500 euro.

 

Conclusie: de afgelopen 10 jaar is de inkomensgroei van ambtenaren ver weg het hoogste geweest: zij vormen allang niet meer ‘de zwakste schouders’. Sterker nog: gemiddeld gezien verdienen ambtenaren het best van iedereen.  

 

Het laat mijns inziens eens te meer zien dat wethouder Kriens het belang van de ambtenaren behartigt in plaats van het belang van de belastingbetalers. Daar komt nog bovenop dat ze, hoewel PvdA-er, de zwaarste lasten op de zwakste schouders dumpt.

 

Voor de gemeenteraadsverkiezing 2014 is mijn stemadvies dan ook: Ambtenaar? Stem PvdA! Geen ambtenaar? Stem iets anders.

Rubriek Reijkersz' Rekenkamer

Victor Reijkersz

Ooit gemeenteraadslid voor Leefbaar Rotterdam, nu eigenaar van zijn eigen gamesbedrijf VR Designs. Loopt niet weg voor een rekensom.   www.vrdesigns.nl

Bekijk profiel