7 antwoorden van Vincent 'Vers Beton' Cardinaal

7-6-2013 11:20

Door Gastauteur

Vincent Cardinaal gaat inhoudelijk in op deze vragenreeks over het veelbesproken Stadsinitiatief, eerder deze week op Stadslog

 

Stadslog vraag 1

* Wat is belangrijker: de ongetwijfeld te verbeteren procedures rondom het Stadsinitiatief of het signaal naar de rest van Nederland dat burgers in een grote stad niet bij alles zijn overgeleverd zijn aan de oneindige wijsheid van de politiek?

 

Vincent antwoord 1

De symboolwerking naar de ‘rest van het land’ is in theorie best waardevol, maar het gaat hier om Rotterdams belastinggeld, verkregen van Rotterdamse burgers. Daarom zijn de procedures, hoe technocratisch dat ook mag klinken, van het hoogste belang – als ze niet correct nageleefd worden, of als er mankementen zijn dan straalt dat bijzonder negatief af op het project én op het imago naar de rest van het land. 

 

Stadslog vraag 2

 * Wordt in het schande spreken over familie, vrienden en kennissen die op een bepaald Stadsinitiatief hebben gestemd niet simpelweg de diepe afkeer van een gestudeerde elite voor ‘gewone mensen’ en directe democratie getoond?

 

Vincent antwoord 2

Spreekt er iemand ‘schande’ van het (niet) stemmen op een bepaald project? Dat valt volgens mij wel mee. Verder lijkt het Stadsinitiatief uit een bepaald vaatje te tappen – dat van een bepaalde elite dat zijn eigen projecten selecteert en daar vervolgens ‘de stad’ over laat stemmen. Misschien is het daarom een idee om mensen al eerder te laten stemmen.

 

Stadslog vraag 3

* Verdienen de bedenkers en verdedigers van Stadsinitiatief niet een groot compliment door risico te willen nemen, in een ‘open avontuur’ te stappen en op die manier te willen breken met  de dichtgetimmerde cultuur van politici die zich te allen tijde achter de muren van een vergaderzaal verschansen en menen te weten wat goed is voor bewoners?  

 

Vincent antwoord 3

De bedenkers verdienen zeker een compliment – ze hebben geprobeerd om de besluitvorming van grote projecten open te breken. Een nobel streven, maar als in twee edities de kritische massa niet groter blijkt dan een krappe tien procent van ‘het electoraat’ dan is dat naar mijn mening te weinig om het verdelen van miljoenen gemeenschapsgeld te rechtvaardigen.

 

Stadslog vraag 4

* Wat zal een bestuurder of ambtenaar op de Coolsingel denken over zóveel consternatie rond 4 ton belastinggeld voor RWW, terwijl hij/zij weet hoeveel miljoenen/miljarden de afgelopen decennia in kansloze/ineffectieve zaken zijn gestopt, zoals dubieuze reïntegratietrajecten en –bureaus, en, weet u het nog, het volstrekt mislukte Jongerenjaar?

 

Vincent antwoord 4

De vraag wat ze daar van denken in combinatie met andere mislukte ambtelijke projecten is irrelevant – daarbij werd niet expliciet gevraagd om te stemmen op projecten. Het gaat ook niet om de 4 ton, het gaat om het volslagen ontbreken van publieke rechtvaardiging (1,7% van de stemmen) voor het project in kwestie, om de miskleun van de ‘board’ om het project (dat overduidelijk totaal niet leeft) uberhaupt een finaleplaats toe te kennen. Het gaat bovenal om de vraag tot in welke mate de stadsbestuurders de bevolking ‘aanvoelt’. Met een beetje gezond verstand had iedere bestuurder een veto uitgesproken over deze actie. De tunnelvisie van de mensen achter het Stadsinitiatief is welbeschouwd nog het meest ‘schokkend’.

 

Stadslog vraag 5

Zien de bestuurders van de Maasstad in het kneuterige gekibbel over de paar ton van Stadsinitiatief niet het beste bewijs dat je de kiezers, achter hun rug om, beter grootscheeps  en geruisloos kunt ‘tillen’ dan ooit iets open en bloot aan ze voor te leggen?

 

Vincent antwoord 5

Nogmaals: ‘knibbelen’ over vier ton in een tijd waarin heel veel publieke faciliteiten door bezuinigingen worden gesloten of worden gereduceerd tot een schijn van wat het ooit voorstelde (de bibliotheek, bijvoorbeeld) is allerminst ‘kneuterig’.

 

(Er staat niet 'geknibbel' maar 'gekibbel', Vincent, maar dat doet, bij nader inzien, niets af aan strekking of betekenis, RED)

 

Stadslog vraag 6

* Zouden we met het stoppen van Stadsinitiatief niet het kleine 'kwaad' van de procedure té belangrijk maken tegenover het grote 'goed' van de manhaftige poging bewoners, al is het maar éénmalig, rechtstreeks invloed te geven?  

 

Vincent antwoord 6

Het punt is natuurlijk wederom dat het Stadsinitiatief in twee edities en met 6,5 miljoen euro te hebben gespendeerd er niet in slaagt om voldoende ‘in de harten’ van de bevolking terecht te komen, buiten een bepaald deel. De poging is te loven, het besluit om er ook weer mee te stoppen zou dat zeker ook zijn.

 

Stadslog vraag 7

* Moeten we Stadsinitiatief de eer gunnen te hebben aangetoond dat Rotterdammers 'hun eigen grootste vijand' zijn geworden en voortaan weer overgeleverd willen zijn aan de grillen op het stadhuis?

 

Vincent antwoord 7 

Vreemde stelling. Volgens mij is de burger helemaal niet ‘zijn eigen ergste vijand’. Dat zijn bestuurders die gaan redeneren in plaats van burgers en onzorgvuldig met de financien en middelen van de stad omspringen. Waarmee ik zeker niet impliceer daar puur en alleen het Stadsinitiatief mee te bedoelen. Verder zijn we altijd ‘overgeleverd’ aan de grillen van het stadhuis, het Stadsinitiatief is tenslotte ook een 100% productie van de Coolsingel 40. Gelukkig bestaat daar een vrij accuraat controlemiddel voor: de gemeenteraadsverkiezingen. Volgend jaar afrekening bij de stembus.

 

Wil je één van beide auteurs volgen? Of allebei? Klik hier voor Vincent, klik hier voor Hans

 

Afbeelding / Twitteraccount @vincardinaal

 

 

 

Rubriek Over Stadslog

Gastauteur

We vragen met enige regelmaat aan bekende of minder bekende Rotterdammers om een bijdrage te leveren aan Stadslog. Of dergelijke Rotterdammers komen zèlf met relevante stukk...

Bekijk profiel