Hoe relgevoelig is Rotterdam?

23-6-2013 19:56

Door Hans van Willigenburg

Het 010-Actueeldebat over relgevoeligheid van Rotterdam bondig samengevat in 10 uitspraken

 

Afgelopen zaterdag 22 juni organiseerde Stichting LOKAAL het traditionele 010-Actueeldebat in de foyer van de Openbare Bibliotheek. Centrale vraag: kunnen in Rotterdam, net zo onverwacht als in Stockholm, rellen uitbreken? En zo ja: hoe kunnen we voorkomen dat het tot zo’n uitbarsting komt? Drie politici en één wetenschapper discussieerden openhartig, en soms een beetje off-topic, over de vredigheid/onrust van Rotterdam. Stadslog selecteert de 10 opmerkelijkste uitspraken en geeft de context.  

 

1.  STOCKHOLM = ROTTERDAM

 

‘Je kunt de vraag of Rotterdam een tweede Stockholm kan worden suggestief noemen, maar het wezenskenmerk van de rellen in Stockholm en ook in andere Europese hoofdsteden is dat je ze niet ziet aankomen, dus zeg ik: ja natúúrlijk kan het ook hier uit de hand lopen.’

 

(Leo de Kleyn, fractievoorzitter SP Rotterdam)

 

Context: terwijl er wellicht geen concrete aanwijzingen zijn dát er rellen in de Maasstad gaan komen, zou het een misverstand zijn te beloven of garanderen dat zoiets niet in Rotterdam gebeurt.

 

2.  REMEMBER ONDIEP

 

‘Waarom nemen jullie Stockholm als afschrikwekkend voorbeeld? Waarom niet de onlusten in de wijk Ondiep in Utrecht?’

 

(bezoekster ‘Katja’)

 

Context: pijnlijke vormen van in- en uitsluiting vinden overal plaats en zijn aan de orde van de dag. Door de verwijzing naar Stockholm lijkt het of het om een buitenlands probleem gaat: dat is niet zo.

 

3.  LEEFBAAR IS EEN ZEGEN

 

‘Heeft Pim Fortuyn met de oprichting van Leefbaar Rotterdam niet gezorgd dat “de straat” in Rotterdam een eigen stem heeft? En daarmee dat “de straat” tien jaar later op voet van gelijkheid omgaat met een gevestigde partij als de PvdA? Kortom, heeft de Fortuynrevolte niet een deel van de sociale spanning weggenomen?’     

 

(moderator Prem Rhadakishun)

 

Context: in Rotterdam heeft de desillusie en/of de onvrede een electorale uitlaatklep, in Amsterdam is daar geen sprake van en is de kans op dit soort rellen, misschien, daarom hoger.

 

4.  VUT 2.0

 

‘Je kunt eindeloos praten over veiligheidsbeleid, maar kan invoering van een VUT 2.0-regeling  niet een veel belangrijker bijdrage leveren aan de veiligheid?’

 

(bezoeker)

 

Context: als je oudere werknemers in industriële sectoren over de hele linie eerder laat ophouden met werken, komen er meer plekken vrij voor lager opgeleide jongeren en een werkende jongere is bijna zeker geen rellende jongere.

 

5.  SCHANDE!!!

 

‘Inderdaad, het is een schande dat mensen van 62 of 63 nog verplicht worden om bij de Roteb te solliciteren…’

 

(Leo de Kleyn, fractievoorzitter SP Rotterdam)

 

Context: zo’n VUT 2.0 zou niet alleen de jeugdwerkloosheid terug kunnen dringen en de veiligheid ten goede kunnen komen, maar ook een einde maken aan mensonterende toestanden.

 

6.   RUST AAN HET HULPVERLENINGSFRONT

 

‘Misschien is één van de grootste problemen wel dat er ook in het jongerenwerk een fase is bereikt waarin je moet zeggen: nieuwe visies zijn overbodig, het is een veel belangrijker opgave om wat we aan infrastructuur en ondersteuning hebben opgebouwd  te behouden.’  

 

(Tom de Leeuw, criminoloog Erasmus Universiteit)

 

Context: onderschat niet hoeveel organisaties zich al op een effectieve manier bezighouden met de jongerenproblematiek en biedt weerstand aan de roep om zaken telkens om te gooien of te reorganiseren.

 

7.  DE ROTTERDAMWET I

 

‘Ja, Leefbaar Rotterdam heeft met de Rotterdamwet op sommige punten gelijk gehad.’

 

(René Kronenberg, dagelijks bestuurder voor de PvdA in deelgemeente Feijenoord)

 

Context: hoewel de PvdA in eerste instantie fel gekant was tegen een wet om zogenaamde ‘kansarmen’ te weren uit kwetsbare wijken, wil deelraadsbestuurder Carlos Goncalves (zèlf PvdA) de wet nu toch graag invoeren in Delfshaven om overbewoning, overlast en vervuiling tegen te gaan.

 

8.  DE ROTTERDAMWET II

 

‘De Rotterdamwet is púre symboolpolitiek!’

 

(Leo de Kleyn, fractievoorzitter SP Rotterdam)

 

Context: de Rotterdamwet levert geen resultaten op, want stelt als toelatingseis dat mensen werk hebben en laat de Polen, Roemenen en Bulgaren die men wil weren nou net één ding gemeen hebben: dat ze hier hard werken!

 

9.  MEER GELD = NIET MEER RESULTAAT

 

‘Laten we ophouden te denken dat de overheid alles kan.’

 

(Robert Simons, raadslid Leefbaar Rotterdam)

 

Context: op zijn studiereis naar Londen heeft Simons uitvoerig gepraat met omwonenden die de rellen van nabij hebben meegemaakt, en geconcludeerd: zij weten feitelijk precies wat er mis is. Ondersteun hen om in te grijpen. En creëer niet nóg meer geldverslindende ambtenarij.  

 

10.  STOP 'SELFBASHING'

 

'Vergeet niet dat we uiteindelijk in een bevoorrechte maatschappij leven waarin volop kansen zijn. En dat niet iedere relschopper ineens slachtoffer is, maar in zekere zin ook dader door die kansen niet te pakken.’

 

(Robert Simons, raadslid Leefbaar Rotterdam)

 

Context: we kunnen wel eindeloos onszelf pijnigen door te verkondigen dat we onterecht mensen uitsluiten, maar blijf zaken in verhouding zien: per saldo is de westerse maatschappij de meest open en kansrijke van allemaal.

 

Stadslog werkt samen met LOKAAL Rotterdam de 010-Actueeldebatten onder de aandacht te brengen. Het volgende 010 Actueeldebat is op zaterdag 21 september.

 

Afbeelding / www.sxc.hu

Rubriek Ogen/Oren

Hans van Willigenburg

Hans van Willigenburg is een veelvraat. In 1989 debuteerde hij, na een studie literatuurwetenschap, als columnist bij De Volkskrant tussen 'kanonnen' als Remco Campert en Jan Blokk...

Bekijk profiel