Humorworkshop

31-5-2012 15:49

Door Jack Kerklaan

Dames and gentlepiepel, zotloftuiters, journaburlesque collegae, al dan niet medeprijs-vergaarders,  soort-lot- en of leeftijdgenoten, alumni, amici, gesjeesde inte- dan wel extelligentia en overige appendiki in deze toe om aanzit-verwanterie. Bonbini, kon hei fatsoy, dikwerf bonifatium etcetraar bij dit humorfestigevalletje deze dubieuze propworkshop waar we in een kleine tien minuten de randomisante nut- en noodzaak v/d humorkern in de journalistieke emo-meebeleving dienen te exploreren c.q. toucheren. ’N naar mijn uitzicht bemeten welhaast onmogelijke opgaaf want humor en ‘t gevoel daarvoor is letterlijk- en stripfiguurlijk nogal van streekmakend en dito ommetrekgebonden qua topornografisch geleverdegrollerij e/d respectievelijke onderbuik-, middenrif- dan wel hoofd-regio beroering! Volgens d’oude overlevering vanuit ‘t latijn en grieks is ‘t zelfs niet meer dan ‘t in evenwicht brengen c.q. houden v/d humores oftewel ’t op driftig festen tritt brengen v/d in ‘t lichaam aanwezige vocht-extracten. Indezes dus wezes ‘t niet laten overheersen v/d vier v/d vijf levenssap-essentalia; te weten ‘t hopelijk onder de juiste druk vliedende sangia , de dun of dik door de aderen gejenste  sanguïsche-humor, de cholé beter bekend als de humeur-verpestende gele gal, de stemmings-wisselingveroorzakende melan cholé  oftewel zwarte gal die dan weer de depri- neerslachtigheid veroorzaakt en de phlegma , ‘t slijm dat niet, te vergeten altijd blijven onthouden, té laconiek, dodelijk kalm en dus emotio-vervlakkend maakt. Zie hier en daar 4 temperamenten/gemoedstoestand-rakelaars/up- en downputters, die voor de christus jaartelling door hippocrates plus galenus verder uitgebouwd- en i/d 19e eeuw pas enigszins weerlegt werden onder de bezielende begeleiding van freud cs. Humor, waar het uiteindelijke humeur op gestoeld en van af is geleid is eigenlijk dus  vrij vertaald ‘t weloverwogen reguleren en uitbalanceren der levenssap-stromen. Alles vrijelijk laten ontpopselen en borrelen met licht-ironische nadruk op de sanguïsche die alles op de juiste plek zet en in de complexe hersenkwabbige neurotransmit die den hoogwaardige stofjes-overbrenging dient te bewerkstelligen. Genoeg semi-wetenschappelijk gesul  en gelul van een te drukke en ’n lichtbeschonken aardbei. Uwer fonetisch gelegenheids-factotum en verbale multivuller jfk, alias jurjaan v/d weeromstuit en bobbejaan billefluiter voor intimi, doet sinds jaar en dag aan digestieve jour-, en reurings rumoernalistiq, met name  als vliegend verslaggever/razend reporter bij radio raddeflats, beter bekend als rtv rijnmond en is inwezesdezes voornamelijk i/d weer om het eigen vak  en de daarbij ingekapselde zichzelf te serieus en dus te weinig bij de zereneus nemende bobo en hotemetoterie op de hak te nemen! Alles indierdachtig dat humor en sex marketings-technisch, status-verschaffend, aanzien-verheffend en extra aandachttrekkend/handelsmerk-bevorderend werken. Als niet voor vol aan te merken journaille sla ik me inmiddels het 25e bestaansjaar van de professionele slagenwisselen van het noodlot door, uiteraard met de welhaast tegennatuurlijke losse- fore en backhand v/d nonchalance, zoals u begrijpt! Mits juist ge-involv- en placeerd is de humor en dan wel de frappante humor om te lachen-variant prefera ter op- en vooral ontluistering qua willekeurs-kleurige wie enwat is ‘r dana/dhand  in dit overwoekerde stukgemediacurseerde omroepland? Als ergste woord –en zin -speler der natuur, grage sarrend-verwarrende stijl der overdrijving en culture- luurse craquelures-hanteerder staat of valt alles met en onder het mom van als je maar genoeg, woorden en letters ge- c.q. misbruikt zit de waarheid er van zelf wel een keer tussen om vervolgens de tegenstander i/h vraag/ antwoord-kat en muisspel compleet uit de boleet of op z’n minst van zijn of haar apropolis af te helpen. I/d regel ligt de humor op straat, alleen hier in ermelo zo dicht bij de duitse grens heb ik ‘t nog niet gevonden, maar hopelijk gaat dat zo nog onder ‘t genot van 1 of andere smerige viezerik, ’n versnapering vanteen of tander er van komen, maar zonder hoop zijn we ook niet alleen! Ze zullen maar niets van je vinden dan ben je fouter af! (slachtoffer voorbeelden tiggelen/krol/ hiele/ kroes) 

Rubriek De 'Kerk'

Jack Kerklaan

Jack Kerklaan is met afstand de meest bekende 'personality' van onze regio-omroep RTV Rijnmond. Niet alleen heeft deze razende reporter zijn eigen motor, zijn eigen helm, zijn eige...

Bekijk profiel